Gem Design Studio - Услуги

Услуги

Изработка на уеб сайт

Качественото представяне в интернет пространството е от съществена важност за успеха на всеки бизнес. Създаване на силно интернет присъствие утвърждава позициите  в дадена професионалната сфера и предоставя възможности за  достигане до голям брой потребители.

Етапи при изработка на уеб сайт:

Проучване с цел изготвяне цялостна концепция съобразена с нуждите и целите на клиента.
-  запознаваме се подробно със сферата която ще представяме;
-  определят се целите на сайта;
-  определя се целевата група към която е насочен сайта;
-  проучва се конкуренцията.
Планиране на организацията и структурата на съдържанието

Изработка на дизайн

Техническа разработка – изграждане на валидиран и правилно структуриран код.
Вграждане на система за управление на съдържанието
Корекции и тестване
Провеждане на обучение за работа със системата и попълване на информацията в сайта от клиента
Оптимизация и регистрация

Уеб дизайн
Разработка на визуална концепция включваща планиране организацията и структурата на съдържанието, чрез внимателен подбор на всеки един визуален елемент така че да се постигне максимална функционалност. Баланс, правилен подбор и точно присъствие на елементи, структурирани така, че да се постигне необходимото ангажиране на потребителското внимание с цел постигане на поставените цели.

HTML и CSS кодиране

чист и семантичен код;
съвместим с всички популярни браузъри – Mozilla Firefox, Internet Explorer 7 , Internet Explorer 8, Opera, Safari ;
SEO ориентиран код.

Aнкета

Оценете моя сайт
Брой отговори: 62

What clients are saying

David Addison, USA
Ada banyak versi dari mukasurat Lorem Ipsum yang sedia ada, tetapi kebanyakkannya telah diubahsuai, lawak jenaka diselitkan, atau ayat ayat yang di sertakan secara rambang yang lansung tidak munasabah. Jika anda ingin.
David Addison 2, USA
Ada banyak versi dari mukasurat Lorem Ipsum yang sedia ada, tetapi kebanyakkannya telah diubahsuai, lawak jenaka diselitkan, atau ayat ayat yang di sertakan secara rambang yang lansung tidak munasabah. Jika anda ingin. Ada banyak versi dari mukasurat Lorem Ipsum yang sedia ada, tetapi kebanyakkannya telah diubahsuai, lawak jenaka diselitkan, atau ayat ayat yang di sertakan secara rambang yang lansung tidak munasabah. Jika anda ingin.
David Addison 3, USA
Ada banyak versi dari mukasurat Lorem Ipsum yang sedia ada, tetapi kebanyakkannya telah diubahsuai, lawak jenaka diselitkan, atau ayat ayat yang di sertakan secara rambang yang lansung tidak munasabah. Jika anda ingin.
David Addison 4, USA
Ada banyak versi dari mukasurat Lorem Ipsum yang sedia ada, tetapi kebanyakkannya telah diubahsuai, lawak jenaka diselitkan, atau ayat ayat yang di sertakan secara rambang yang lansung tidak munasabah. Jika anda ingin.

Ново в галерия

Cтатистика

Хостнат от